Make your own free website on Tripod.com

Перфектните опаковки  Модификатори  Полистироли  PET фолио  Системи  за лазерно маркиране  Фолиа  За  контакти

МОДИФИКАТОРИ

за пластмаси

Какви са техните предимства?

Предназначение

Стабилизатор, който предпазва от вредното влияние на UV лъчите (PM T-UV-1PP). Използва се при РЕ и РР. Предпазва готовото изделие от деградация, напукване, промяна на цвета, обезцветяване, окисляване. Има също така и пластифициращо действие върху материала. Използва се при производство на градинска мебел, парници, покривно фолио, изолационно фолио, корабни въжета, туристически кутии, опаковки за козметика и др. Да се обработва при 170-230оС. Гранична температура на обработка - 280оС. Влага се 1-2 % при 2 сезона в умерен климат.

Бързомигриращи дългосрочни антистатици за РЕ, РР, РS, PVC и РА (PM 30011-ATS, PM 30013-ATMW). Използват се при фолиа от РР (0,2-0,3 %), при фолио LDPE (0,1-0,2 %), PVC flexible (1,5-2,0 %), PVC right (2,0-3,0 %), при фолиа от PS (1,0-2,0 %). При бласване на бутилки се влага 0,4-0,6 %, а при шприц се влага 0,5-1,4 %. Изплуват за 4 часа и действат стабилно 35 дни, а до 180 дни намаляват действието си до 10 %. При производство на изделия от РА (стъклонапълнен) се влага 0,3-0,5 % - резултатът е блясък на изделията и избягване на статичното електричество.

Модификатор на фолио за селското стопанство (РМ 80001-z70). Модификаторът има тройно действие - матиращо средство за РР фолио, средство за разсейване на свет-лината за РЕ и антиблокинг. Крайният ефект е равномерно проникване на слънчевите лъчи до растенията, подобряване на развитието им и ускоряване на растежа им. Влагане от 1 до 3-5 %.

Антиблокираща добавка (PM 35001 + 40). Премахва явления, затрудняващи производството, залепването и прилепването на фолиото. Има сертификат за контакт с хранителни продукти. Влага се 1-2 %.

Противозапалимо средство (PM 30014-АТМ). Може да се използва при шприцване, бласване, както и за влакна. Да не се обработва при температура над 220-230оС. В зависимост от изискванията се влага до 6 %.

Разпенващо и нуклеизиращо средство за модифициране на всички термопласти (Полмаст PM 30020-70). Намалява теглото, спестява разходи, топло- и шумозаглушаване, намалява свиването на материала, повишава твърдостта, за прецизна и дребна клетъчна структура, намалява цикъла на работа. Има сертификат за контакт с храни. Влага се от 0,3 до 0,8 %, като при това намалява плътността на изделието до 30 %. За премахване на вдлъбнатини може да се вложи 0,1 %.

Нуклеизатори за избистряне на РР (PM 30009+D и PM 30009+DМ). Влагането е 1-3% в зависимост от марката РР и дебелината на стените на изделието.

UV стабилизатор (UV 004-15, UV 004-30). Влагането е в зависимост от дебелината на изделието и колко време ще се използва - 1-2 % за две сезона в умерен климат. Предпазва готовото изделие от деградация, напукване, промяна на цвета, обезцветяване, окисляване. Има също така и пластифициращо действие върху материала. Използва се при производство на градинска мебел, парници, покривно фолио, изолационно фолио, корабни въжета, туристически кутии, опаковки за козметика и др.

Добавки за приплъзване за РЕ, РР, PS, ABS, PVC (РЕ 108-10, PU 108-30, РЕ 112-10). Влагат се от 0,1 до 2 %. Улесняват формоването при шприцване, екструзия и бласване, предпазва машинните части от износване и улеснява хомогенизирането на пластмасата с мастербача. Може да се включи като компонент в рецептурата на мастербача.

Антистатици за РЕ, РР и PS(РЕ 107-15, PS 113-20). Влага се от 1 до 4 %. Елиминира статичното електричество и придава блясък на изделията.

Антиблокинг - добавка против приплъзване за РЕ и РР (РЕ 106-25). Влага се от 2 до 5 %. Намалява приплъзването. Използва се при производство на чували от РР за торове. Действа като шкурка.

Почистващо средство (РЕ 106-20). Влагането зависи от големината на пластифицира-щата система. За едно чистене са необходими между 2 и 7 кг. Бързо премахва следите от оцветен материал, препоръчва се при честа смяна на цветовете. Може да се използва повторно. Влага се 100 %, след което се пуска малко материал, за да избута отсатъците от почистващото средство.

Добавка за блясък и пластичност (PU-520).Подобрява външния вид на изделията. Има също пластифициращо действие и улеснява хомогенизирането на материала. Влага се 0,2-0,4 %. Повишава трайно качествата на материала и позволява при повторната му употреба след рециклиране да не се отразява негативно върху качеството на изделията.

Добавка за разпенване за РЕ, РР, PS, ABS (PE 110-20, PU 110-99). Влага се от 0,2 до 0,4 % в зависимост от желаната плътност на изделието. Предизвиква разпенване в структурата на изделието. Може да се постигне до 40 % по-ниско тегло, съответно икономисва 40 % материал при влагане 1,5-2 %. Използва се за премахване на вдлъбнатини и неравности при изделия със сложна форма.


Главно меню