Make your own free website on Tripod.com

Перфектните опаковки  Модификатори  Полистироли  PET фолио  Системи  за лазерно маркиране  Фолиа  За  контакти

ПОЛИСТИРОЛИ

за екструзия и шприцване

 

Тип PS

Свойства

Приложение

Owispol 500

Нискоудароустойчив PS, високостопяем, с добро провлачане и много добра прозрачност.

Owispol 500 е предназначен за формоване чрез шприцване с бързи цикли. Приложим е предимно за производство на прибори, съдове, тънкостенни и многослойни изделия.

Owispol 525

Нискоудароустойчив PS, със средно провлачване и много добро равновесие на физико-химичните свойства.

Owispol 525 се използва за формоване с бързи цикли при минимално напрежение. Предназначен е за формоване чрез шприцване и екструзия. Най-често се използва за производство на медицински и лабораторни части, както и за опаковки за бижутерия. Използва се също като покривен слой на съдове за храни, формовани от фолио.

Owispol 535

Нискоудароустойчив твърд PS, устойчив на топлина. Притежава термични и механични свойства, подобни на полистирола с високо тегло на частиците и ниско ниво на провлачане.

Owispol 535 се използва при шприцване, екструзия или бласване. Използва се за формоване на елементи за аудио и видео касети, опаковки, бутилки за медицината…

Owispol 585

Полистирол с високо тегло на частиците и ниско ниво на провлачане. Характеризира се с много висока прозрачност, както и с голяма устойчивост при деформация на формите.

Owispol 585 се използва за производство на опаковки, дебелостенни изделия, оборудване за баня, аквариуми, медицински и офис изделия …

Owispol 625

Полистирол със средна удароустойчивост, с добро провлачане и добро равновесие на физико-химичните свойства.

Owispol 625 се използва за шприцване на играчки, изделия за бита, съдове и други тънкостенни изделия, изделия със средна дебелина на стената…

Owispol 680

Средноудароустойчив PS с голяма устойчивост на деформация на формите при висока температура, както и устойчивост на прегъване.

Owispol 680 намира приложение при производство на разпенени продукти и ламинати. Вътрешната нуклеизация позволява да се контролира големината на клетките и използване на средства за разпенване. Използва се за производство на касети, бласвани изделия, както и за фолиа за пощенски пликове.

Owispol 825

Високоудароустойчив PS за формоване с бързи цикли при използване на минимално налягане, намаляващо напрежението в материала.

Owispol 825 се използва при производството на корпуси на устройства, за изделия за бита, играчки. Идеален е при производството на изделия с голям блясък и устойчиви на удар. Възможно е регулиране на големината на каучуковите частици.

Owispol 825 Е

Високоудароустойчив PS, който е специално разработен за обработка чрез екструзия.

Owispol 825 Е е предназначен за екструзия на многослойни плочи, опаковки за храни, чашки, за дълбоко топлинно формоване.

Owispol 945

Полистирол с изключителна удароустойчивост и механична устойчивост, с добро провлачане и качествен блясък.

Високата удароустойчивост и блясък позволяват на Owispol 945 да бъде използван като заместител на по-скъпи полимери. Предназначен е за шприцване на корпусни конструкции на устройства, играчки, промишлени паравани. Добре запазва физическите си свойства след многократна преработка.

Owispol 945 Е

Полистирол с изключително висока удароустойчивост. Характеризира се с висока механична издръжливост и добър блясък.

Свойствата на Owispol 945 Е позвояват да бъде използван като заместител на ABS. Owispol 945 Е намира много добро приложение при екструдирането на плочи с високо ниво на блясък. Много добре се прилага при дълбоко топлинно формоване.

Owispol e запазена търговска марка. Сертификат ISO 9002.

Вид на опаковката - в полиетиленови торби по 25 кг.

Техническа информация и оферта се предоставят при запитване.

Оставаме на разположение за обсъждане на възникналите въпроси

Главно меню